header

Вимоги до оформлення тез

Обсяг тез - до однієї сторінки.

 • Набор у редакторі MS Word, шрифт Times New Roman Cyr розміром 10
 • міжстроковий інтервал 1,
 • відступ першої стрічки абзацу 0.75 см.
 • Формат паперу А5
 • Поля: верхнє – 1.27 см та нижнє - 1.27 см, ліве - 1.27 см, праве - 1.27 см.

Індекс УДК не друкується, назва - жирний шрифт розміром 10, автори записуються у алфавітному порядку, на наступній стрічці у дужках - місце та електронна адреса

Рисунки і таблиці у тезах доповідей не дозволяються.

Латинські та грецькі символи як у формулах, так і в тексті, набираються у Microsoft Equation Editor 3.0 або в MathType 5.0.

Стиль:

 • текст - Times New Roman Cyr прямий;
 • змінні - Times New Roman Cyr курсив;
 • грецькі - Symbol прямий;
 • матриця, вектор - Times New Roman Cyr півжирний курсив;

Розмір:

 • звичайний 10 пт,
 • великий індекс 5.8 пт,
 • маленький індекс 4.2 пт,
 • великий символ 15 пт,
 • маленький символ 10 пт.